technology-791261_640

Część H w formularzu PIT 37

Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie corocznej deklaracji podatkowej. Najczęściej wykorzystywane formularze nie różnią się zbytnio od tych, jakie stosowane były w roku ubiegłym. Osoby wypełniające część H PIT 37 odetchną z ulga na wieść, że zniesiono wymóg dołączenia do druku PIT/UZ. Co poza tym warto wiedzieć o części H w rozliczeniu PIT 37?

Podstawą do uznania zwrotu z tytułu przysługującej ulgi na dziecko będzie wypełnienie części H w PIT 37. Ta zmiana oszczędzi problemów z wyszukaniem dodatkowych druków. Wszystkie wymagane informacje będzie można zawrzeć w jednym dokumencie, w polach 130-135 części H w formularzu PIT 37. Dla kogo przeznaczona jest część H? Część H wypełnia rodzic lub opiekun dzieci, którzy spełniają wszelkie wymagania, jakie stawiane są do skorzystania z ulg prorodzinnych. Rodzicom i opiekunom przysługuje wówczas prawo do zwrotu nieodliczonej nadwyżki od podatku – to może być pełna kwota ulgi na dziecko lub jej część. Należy mieć na uwadze, że zwrot kwoty takiej ulgi nie może być wyższy niż wartość składek ZUS oraz składek zdrowotnych, które zapłacił podatnik. Część H PIT 37 składa się z kilku pozycji, dlatego aby ułatwić sobie wypełnienie tej części warto skorzystać z programu do rozliczania PIT, który wskaże odpowiednie rozwiązania i dokona poprawnych obliczeń.
student-849828_640

Osoby rozliczające niewykorzystaną ulgę na dziecko muszą pamiętać o wypełnienie druku PIT/O. Dane z tego druku przenoszone są następnie do PIT 37. Trzeba też pamiętać, aby w załączanym formularzu nie wykazywać pełną kwotę ulgi na dzieci, ale część podlegającą odliczeniu od podatku.
Uwaga! Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie; na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną (bez względu na ich wiek i dochody) oraz na dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się bądź studiują, a jednocześnie w danym roku nie osiągnęły dochodu powyżej 3089 zł (nie wliczając renty). Warto także zaznaczyć, że rozliczenie PIT online to szansa na szybsze otrzymanie zwrotu z tytułu ulgi na dziecko.