przycisk-księgowy-wyliczenia-białego-kalkulatora_1262-2340

Nadpłata podatku

Dokonując obliczenia podatku w deklaracji rocznej możemy odkryć, że zaliczki na podatek były większe niż kwota wynikająca z zeznania. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce kiedy korzystamy z ulg podatkowych, jak również kiedy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem lub pobieramy zaliczki według progu podatkowego wyższego stopnia.

Kiedy może powstać nadpłata?

ołowek-podatki_19-141515Jeżeli wartość zaliczek na podatek zapłaconych przez płatnika będzie wyższa aniżeli wartość ustalonego zobowiązania za dany rok podatkowy, wówczas wystąpi nadpłata podatku. Nadpłata może wynikać z: rozliczenia kwoty wolnej od podatku (jaka nie była wzięta pod uwagę w trakcie obliczenia zaliczek), pobrania zaliczek według wyższego stopnia skali podatkowej niż wymaganej u podatnika (np. 32% zamiast 18%), zastosowania ulg i odliczeń, błędnego zastosowania zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego, jak również nadpłata może być wynikiem rozliczenia straty z poprzednich lat.

Odzyskanie nadpłaty

Dokonując rozliczenia rocznego w większości przypadków nie musimy składać dodatkowego wniosku o zwrot nadpłaty. Od daty złożenia deklaracji podatkowej Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty wykazanej w rozliczeniu PIT. Jednakże ten termin może być wydłużony w celu przeprowadzenia postępowania sprawdzającego (jeżeli deklaracja podatnika budzi wątpliwości). Jeśli nadpłata wynikająca z rozliczenia PIT zostanie zwrócona terminowo to nie podlega podwyższeniu kwoty o wartość odsetek za zwłokę. Należy pamiętać, że im szybciej się rozliczymy, tym szybciej uzyskamy prawo do zwrotu nadpłaty. W praktyce oznacza to także, że na szybsze uzyskanie zwrotu podatku mają szansę osoby korzystające z elektronicznej formy rozliczenia, a więc podatnicy, którzy przesłali rozliczenie PIT 2016 online. Jeżeli zdarzy się tak, że na koncie podatnika powstała nadpłata z jakiegoś tytułu, jednak zalega on z innymi podatkami, wówczas Urząd Skarbowy sprawdzi czy ze zwrotu z deklaracji PIT może pobrać należną kwotę. Należy wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji zwrot podatku może się również pomniejszyć o koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.